Generalforsamling

Sted: Møllegården, Gl. Møllevej 2 Ødis-Vamdrup, 6580 Vamdrup
Dato: 25. april 2020
Tidspunkt: Kl. 10.00
Tilmeldingsfrist: 18. april 2020
OBS - vedr. adressen! Skriv på GPS: Stippingvej 34 (nabo indkørsel ved skel) 
 
Generalforsamling har dagsorden ifølge vedtægterne:
 
1 - valg af dirigent.
 
2 - bestyrelsens beretning.
 
3 - Fremlæggelse af revideret regnskab.
 
4 - Fastsættelse af kontingent.
 
5 - indkomne forslag.
 
6 - valg af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer.
 
7 - Valg af 2 suppleanter.
 
8 - Valg af 2 revisorer.
 
9 - Valg af 2 medlemmer til uddannelsespuljen
 
10 - Evt
 
 
Efter generalforsamlingen afholdes der et oplæg med Sussi Hollensted. Sussi vil fortælle om følgende:
 
1. Nervesystemet og terapeutisk arbejde
2. Derfor kan heste bruges i terapeutisk arbejde
3. Hesteassisteret terapi i praksis, øvelser mv.
4. Træning af terapiheste
5. Hvad skal man kunne som hesteassisteret terapeut
6. Omgivelser og arbejdsforhold
 
I kan læse mere om Sussi her:http://humanhorse.dk/ptsd-ramte-veteraner/
 
Mhp forplejning skal tilmelding ske til Helene på info@ridefysioterapi.com senest d 18/4 2020
 
Vi glæder os til at se så mange som muligt!