Handicap rideinstruktør kursus

Sted: Modul 1: Ridefysioterapi.com, Lejre. Modul 2: Center for Ridefysioterapi, Fårup
Dato: 22. april 2021
Tidspunkt: Modul 1: 22.-24. april og modul 2: 7.-9. okt. 2022
Pris: 10.950 kr. inkl. forplejning, ekskl. overnatning
Tilmeldingsfrist: 20. marts 2021

Kurset er for dig, der har et godt kendskab til heste og interesse for børn og voksne med nedsatte funktionsevner og ressourcer. Din opgave vil primært være at stå for arbejdet med hestene, at hjælpe patienterne og at bistå ridefysioterapeuten med holdtræningen.

På kurset lærer du, hvad ridefysioterapi er, og hvilke typer patienter, der har gavn af ridefysioterapi. Du får et overblik over de fire hyppigst forekommende diagnoser inden for ridefysioterapi.

Kommunikative og pædagogiske evner er vigtige både i samarbejdet med patienterne og i samarbejdet med ridefysioterapeuten. Med dette kursus bliver du klædt på til at indgå i et samarbejde med både ridefysioterapeuter og patienterne.

Kurset forløber over to weekender. Den første weekend er overvejende tilrettelagt med teoretiske oplæg, mens vi i den anden weekend overvejende arbejder praktisk.

Der indgår desuden 2x12 timers praktik på to forskellige rideskoler.
Begge praktikperioder skal afvikles mellem modul 1 og 2. Kursisterne skal selv finde praktiksted.

Læs mere om kurset og tilmeld dig