Til patienter og pårørende

Forsikringsforhold
Ridefysioterapeuten (- og rideskolen) har en ansvarsforsikring, som dækker patienten i tilfælde af ulykke.

Sikkerhed
Det er påbudt at ride med ridehjelm. På de fleste ridecentre er der ridehjelme til udlån, men det anbefales at anskaffe sin egen efter en periode.

Praktisk påklædning som passer til årstiden. Tøjet skal ikke være i glat materiale, som f.eks. nylon, og der må ikke være kraftige syninger på indersiden af bukserne. Der må ikke være snørebånd i skoene, da de kan hænge fast i stigebøjlerne.

Afbudsregler
Afbud fra patienten skal så vidt muligt meddeles fysioterapeuten da- gen før den aftalte behandlingsdato. Undlader patienten at melde af- bud senest kl. 18 dagen før behandlingen, kan ridefysioterapeuten pålægge pågældende at godtgøre 50 kr. til ridefysioterapeuten samt et beløb til rideskolen. Beløbet til rideskolen kan maksimalt svare til honoraret til rideskolen for den planlagte behandling af patienten dog maksimalt svarende til 225 kr. (1. april 2022-niveau). Beløbet reguleres i henhold til § 27.

Gældende Overenskomst for ridefysioterapi