Hvem kan modtage ridefysioterapi?

Ridefysioterapi er omfattet af ordningen om vederlagsfri fysioterapi, og er en lægehenvist behandling. Udover af have en diagnose, som tilhører en af nedenstående 4 grupper, er der forskellige andre kriterier, som skal være opfyldt. Egen læge kan informere mere herom.

Udover ovenstående diagnosegrupper kan der være andre situationer, hvor f.eks. egen læge, speciallæge eller kommunen vælger ridefysioterapi som den optimale behandlingsform.